Okulumuz,Cumhuriyetimizin kuruluşu ile birlikte kadınlarımızın, eğitimine başlangıç olarak açılan İsmet Paşa Kız Enstitüsü bünyesinde 1928-1929 eğitim-öğretim yılında bağımsız Akşam Kız Sanat Okulu olarak açılmıştır.

Okulumuz ATATÜRK KIZ ENSTİTÜSÜ ismini aldıktan sonra 08-10-1942 yılında ilk Müdür olarak CUDİYE KORÇAY atanmıştır. Bağımsız olarak 1949 yılına kadar İsmet Paşa Kız Enstitüsü binasını kullanmıştır.

Okulumuz, 12-09-1949 gün ve 124 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Müdürler Komisyonun kararı ile 1949 -1950 eğitim öğretim yılında İsmet Paşa Kız Enstitüsünün 2.3.4.5.sınıflarından ve Özel 5.sınıfından bir kısım öğrencinin nakli ve Esas 1.sınıf ile Özel 4. Sınıfa yeniden öğrenci kaydı yapılarak 1942 yılında Maliye Bakanlığınca Maliye Okulu olarak yaptırılan ve 1949 yılında Milli Eğitim Bakanlığına devredilen bugün ki binamızda eğitim ve öğretime başlamıştır.

Bu eğitim anlayışında Esas Sınıflarda ; Türkçe, Yurt Bilgisi Yabancı Dil, Jimnastik, Müzik gibi kültür dersleri ile birlikte Çocuk Bakımı ve Eğitimi, Biçki-Dikiş,Moda Çiçek,Nakış,Çamaşır,Ev İdaresi-Yemek Pişirme ve Genel Mesleki Teknik Resim dersleri verilmiş olup, Özel Sınıflarda ise genel bilgi dersleri dışındaki meslek dersleri verilmiştir.

Kız enstitüleri, genç kızlarımızın ihtiyacı olan alanlarda planlı eğitim almasını sağlamıştır. Genç nesiller iyi bir eş,iyi bir anne olarak yetiştirilirken asıl amaç Türkiye Cumhuriyetini emanet edeceğimiz gelecek nesillerin bilgili, kültürlü ve sağlıklı kişiler tarafından yetiştirilmesidir. Bu başlangıç kadının 21. Yüzyılda çalışan,üreten, teknoloji ile iç içe yaşayan kadın profilinin çizilmesinde temel olmuştur.

1959-1964 yılları arasında iki yıllık Kız Enstitüsü deneme programı (Türkiye'deki 5 okuldan biri olarak) okulumuzda uygulanmıştır.

1963-1964 yılından itibaren 3 yıllık Kız Enstitü programı uygulamasına geçilmiştir. Görüldüğü gibi kadın eğitiminde öncelikle görünür ihtiyaçlarını karşılamak bu şekilde okullu olmanın önemini hissettirerek başlayan eğitim seferberliği, Türkçe,Tarih, Coğrafya,Yurt Bilgisi,Matematik,Fizik Kimya,Tabiat Bilgisi, Yabancı Dil, Beden Eğitimi ve Resim-Müzik gibi derslerin verilmeye başlanması ve eğitim süresinin giderek artırılmasıyla kadının planlı bir şekilde daha iyi, daha uzun süreli eğitim alması ve ülke ekonomisine aktif olarak katılması sağlanmıştır.

Kız Enstitüsünün mesleki eğitimdeki başarısı arttıkça Kız Enstitülerinin kapsamı genişletilmiş ve 1974-1975 öğretim yılından itibaren KIZ MESLEK LİSESİ olarak eğitim- öğretime devam etmektedir.

1974-1975 eğitim-öğretim yılından itibaren 3 yıllık ve üretime yönelik Hazır giyim,Besin teknolojisi(Kurum Beslenmesi, Gıda kontrol ve analizleri) Uygulamalı Resim bölümleri açılmış ve bu 3 dalda Edebiyat ,Matematik,Tabii Bilimler derslerine ağırlık verilerek Lise programı uygulaması başlatılmış Teknik Lise oluşturulmuştur.

Bu bölümlerin yanında geleneksel meslek dallarından Nakış ,El Sanatları Çiçek,Çocuk Gelişimi Eğitimi Bölümü İle Uygulamalı Anaokulu yer almaktadır.

Ayrıca Erkek Teknik Öğretimde uygulanan Elektronik programı ile Elektronik bölümünün eğitim öğretimine başlanmıştır.

Eğitim-öğretim devam ederken aldığı meslek eğitimine uygun işyerlerini tanıma, kendini tanıtma ve gelişen teknolojiyi yakından takip etme imkanını okulumuz öğrencileri 1986-1987 eğitim öğretim yılında 3308 sayılı yasa gereği işletmelerde meslek eğitimi uygulaması ile elde etmiştir. Aynı yasa gereği meslek kursları açılmıştır.

1987-1993 yılları arasında okulumuz bünyesinde açılan Kız Sanat Orta Okulu daha erken yaşlarda meslek eğitimine başlayarak Kız Meslek Liselerine öğrenci yetiştirmiştir.

1990-1991 eğitim öğretim yılından itibaren Bilgisayar,Grafik hazır Giyim bölümleri Anadolu Kız Meslek Lisesi olarak açılmıştır.

1991-1995 eğitim öğretim yıllarında mevcut bölümlerde ders geçme ve kredili sistemin uygulaması yapılmıştır.

1994-1995 eğitim öğretim yılında Terzilik Okulu bünyesinde erkek ve kadın terziliği bölümleri açılmıştır.

1994-1995 öğretim yılında okulumuz Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğümüzün başlattığı Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Projesi (METGE) kapsamına dahil edilmiştir. Proje doğrultusunda yapılan eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmaları sonucunda güzellik ve cilt bakımı eleman ihtiyacı tespit edilmiştir. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla 1995-1996 eğitim öğretim yılında güzellik ve cilt bakımı ünitesi açılmıştır.

1996-1997 eğitim öğretim yılında METGE projesi kapsamında hazırlanan çerçeve öğretim programlarının pilot uygulamasına Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, El Sanatları Teknolojisi bölümlerinde uygulanmaya başlanmıştır.

Teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmeler sonucunda iş hayatının ve bireylerin eğitim ihtiyaçları hızla değişmektedir. Okulumuzda proje kapsamında çevrenin ihtiyaçlarını araştırılarak Süs Bitkileri, Kuru Temizleme, Matbaa üniteleri faaliyete geçirilmiştir.

1996-1997 eğitim öğretim yılında erkek öğrenci kaydı yapılan okulumuzun adı ATATÜRK KIZ MESLEK LİSESİ yerine ATATÜRK MESLEK LİSESİ adını almıştır.

1998-1999 eğitim öğretim yılında okulumuzda Seyahat Acenteciliği bölümü açılmıştır.

2000-2001 eğitim öğretim yılında tüm bölümlerimizde çerçeve öğretim programı uygulamalarına geçilmiştir. 2000-2001 eğitim öğretim yılında İlk Meclis İlköğretim Okulu ile Ulus Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezine ait mekanların okulumuza devredilmesi sonucu okul fiziki kapasitesi arttırılmıştır.

2001-2002 eğitim öğretim yılında matbaa, 2002-2003 eğitim öğretim yılında ise Ayakkabı Teknolojisi bölümü açılmıştır.

2004-2005 eğitim öğretim yılında okulumuz, Avrupa Birliği eğitim proğramı kapsamında olan MEGEP proje okullarından biridir.

Toplam kalite yönetimi anlayışı ile eğitim-öğretim ve üretimde kalite artırma çalışmaları devam etmektedir.