MISYONUMUZ

Koşulsuz Sevgiyle, Evrensel Bilgiye"...

Atatürk ilke ve devrimlerini ve bu çizgide bir demokrasi ve bariş anlayışını benimsemiş,

Yaşamın her boyutunda etkin olarak yer alan ve zamanı iyi kullanabilen,

Ilişkilerinde; dürüstlüğü, güveni, hoşgörüyü esas alan ve etkili iletişim kurabilen,

Kendisiyle barışık, sağlıklı bir güven duygusu ve özdenetim geliştirmiş,

Paylaşarak gelişeceğinin bilincine erişmiş ve işbirliğini işbölümünden üstün tutan,

Estetik duygusu-görüşü gelişmiş ve bunu yaşamına yansıtabilen,

Kendisine ve insanlığa karşı sorumluluklarını yerine getiren ve doğal çevreyle uyum içinde yaşayabilen (sağlıklıi bir çevre bilincine sahip),

Düşünsel ve bedensel emeğe saygılı,

Eleştirel ve analitik düşünme gücüne sahip,

Hedefleri doğrultusunda sürekli ve yeniden öğrenme çabasına sahip olan ve bilgi toplama yollarını zorlayabilen,

Yaratıcı çözümleri alışılmış çözümlerin üzerinde tutan ve sorunlara yaratıcı ve yapıcı çözümler üretme çabasında olan,

Bilgiyi gelişimin, yetkinliğin ve saygınlığın kaynağı olarak gören,

Varolan bilgiyi yeni bilgiler üretmek için kullanabilen ve bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yaşamına yansıtabilen bireyler yetiştirmektir.