KAYIT

EGITIM-ÖGRETIM YILI ÖGRENCI KAYIT KABUL SARTLARI

  • Kayıtların yapıldıği yılın Eylül ayı sonuna kadar 36 ayını dolduran ve aynı yılın Aralık ayı sonuna kadar 72 ayını doldurmayan çocukların ön kayıtlari kabul edilir. (Ön kayıtlar sonunda yaş grupları değerlendirilerek çogunluk müracaatına göre sınıflar oluşturulur.)
  • Rehberlik araştırma merkezlerinde oluşturulan özel eğitim değerlendirme kurulunca düzenlenen rapor sonucunda okul öncesi eğitim kurumlarına yerleştirilmeleri uygun görülen 36- 72 aylik çocuklar, ağır ve çok ağır düzeyde zihinsel ve birden çok yetersizliği olmamak şartıyla 10 çocuk bulunan sınıflarda ikiden,20 çocuk bulunan sınıflarda ise birden fazla olmayacak şekilde kaydedilirler.